• F&B Grand Hotel
  Lägsta - högsta lön 22 000 - 22 000 kr/mån
  Genomsnittslön 22 000 kr/mån (baserat på 1 löner)
 • Kontor Lekebergs kommun
  Lägsta - högsta lön 45 000 - 45 000 kr/mån
  Genomsnittslön 45 000 kr/mån (baserat på 1 löner)
 • Utevckalare Kronofogden
  Lägsta - högsta lön 51 000 - 51 000 kr/mån
  Genomsnittslön 51 000 kr/mån (baserat på 1 löner)
 • Kundtjänst mySafety Försäkringar AB
  Lägsta - högsta lön 17 000 - 17 000 kr/mån
  Genomsnittslön 17 000 kr/mån (baserat på 1 löner)

Löner