Jobba på Nackas kommunala skolor     Open Company En arbetsgivare som har uppmanat sina medarbetare att lämna omdöme om företaget, genom att skicka ut Careereyes mejlmall.

 
LÄMNA OMDÖME

Överblick

Antal anställda:

Bransch: Offentlig sektor

VD: Produktionsdirektör, Einar Fransson

Hemsida: {{ CompanyGeneralInfo.CompanyWebsiteDomain }}

 

 

Ta en titt på våra kontorsbilderkontorsbilder, karriärmöjligheterkarriärmöjligheter, lediga tjänsterlediga tjänster och mer nedan!  

Visa mer Visa mindre
Genomsnittsbetyg: {{OverviewData.Stats.Rating | number:1}} / 5
  {{GetBasedOnReviewCountLabel('Baserat på', '{0} omdömen')}}
{{OverviewData.Stats.EnpScore}}%

Rekommenderar arbetsgivaren

{{OverviewData.Stats.ApproveCeoPercentage}}%

Är positiva till VD Produktionsdirektör, Einar Fransson

Visa mer Visa mindre
{{criteria.Name}} {{criteria.CriteriaRanging}}  
{{criteria.Name}} {{criteria.CriteriaRanging}}  

Omdömen om Nackas kommunala skolor

ALLA
KÖN
ÅLDER
 • Kön: {{ review.Gender ? review.Gender : "–" }} Ålder:{{review.Age ? review.Age : "–" }} Ort:{{review.Location ? review.Location : "–" }} Tid som anställd:{{review.LengthOfEmployment ? review.LengthOfEmployment : "–" }}
  Genomsnittsbetyg: {{ review.Rating | number:1 }}/5  
  Varför trivs du?

  "{{review.Plus}}"

  Vad bör förbättras?

  "{{review.Minus}}" "{{review.Minus.substring(0, 15) + '...'}}"

  Visa mer
  {{criteria.CriteriaName}} {{criteria.CriteriaRanging}}  
  {{criteria.CriteriaName}} {{criteria.CriteriaRanging}}  

  Arbetsgivarens kommentar:

  {{comment.UserFirstName}} {{comment.UserSurname}} {{comment.UserJobPosition}}

  "{{comment.ReplyText}}"

  Visa mindre

Karriär på Nackas kommunala skolor

Om Nackas kommunala skolor

 

Nacka är en av de främsta skolkommunerna!
 

Vi är en av de främsta skolkommunerna med utbildning från förskolan till skola och gymnasium som når goda resultat genom våra fantastiska medarbetare. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga byggstenar i det arbetet. Vi satsar på utvecklande samarbeten - både inom vår egen organisation och med internationella samarbetspartners.
 

Nackas kommunala skolor och förskolor är en lärande organisation med utvecklande utbyte mellan våra 2600 medarbetare fördelade på 2 gymnasium, 22 grundskolor och 39 förskolor. I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.


Att arbeta inom Nackas kommunala skolor ger dig goda förutsättningar att utvecklas tillsammans med kollegor och arbeta på nya sätt. Vårt motto är Våga göra – Våga dela. Vi vågar pröva nya sätt och arbetar aktivt med att dela erfarenhet och kompetens.


Vi erbjuder stimulerande uppdrag och stora möjligheter till utveckling i en starkt växande kommun. Nacka ligger med närhet till vatten och naturområden och förbindelserna till Stockholm och kranskommuner är goda.

Vi har resultat i toppklass!


 

Vi når mycket goda resultat – inom alla områden!

Nackas kommunala skolor når mycket goda kunskapsresultat. Meritvärden i årskurs 9, våren 2018, är landets högsta. Våra gymnasieskolor har länets bästa resultat för andel elever som har examen inom tre år.


Kund- och medarbetarundersökningar visar också resultat som ligger markant över rikssnitt och jämförbara kommuner.


I arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting:s undersökning ”Öppna jämförelser”, ligger Nacka kommun dessutom kontinuerligt bland topp-10.


 

Nacka kommun har utsetts till ”Årets superkommun”! *

I år, 2018, blev Nacka kommun utsedd till ”Årets superkommun” i kategorin Storstadskommuner! Utmärkelsen baseras bland annat på mycket goda skolresultat. Det här är något som vi självklart är oerhört stolta över! Det är ytterligare ett bevis på att det vi gör, ger resultat, och inte bara resultat, utan resultat i toppklass!


* Sedan 2015 har Dagens Samhälle korat ”Årets superkommuner” i ett försök att fånga in framgångsfaktorer i kommunal utveckling. Målet är att lyfta fram goda exempel, framgångsrika kommuner som står särskilt väl rustade inför framtiden.

 

 

Vad vi erbjuder som arbetsgivare

Inom Nackas kommunala skolor lägger vi mycket kraft på att vara en riktigt bra arbetsgivare. Vi vill göra allt vi kan för att våra medarbetare ska trivas, och utvecklas, hos oss.

 
 

Vi erbjuder stora utvecklingsmöjligheter! 
 

Vi har många olika nätverk med kollegialt lärande där pedagoger och lärare får stora chanser att utvecklas inom sin profession. Bland annat erbjuder vi följande:

 

Stor satsning på naturvetenskap
Ett av våra nätverk är Naturvetenskapligt Centrum där vi samlar våra naturvetenskapliga satsningar. I dessa ingår NTA (Natur och teknik för alla) som är ett skolutvecklingsprogram för naturvetenskap och teknik, Nacka Naturskola som erbjuder dig som lärare att använda naturen som klassrum, och PEAK som är namnet för vårt internationella samarbete med universitetet Irvine i Kalifornien. Samarbetet syftar till att göra elever energimedvetna och PEAK-materialet används i årskurs 4-6.

 

Språksatsningen
Språksatsningen är en pågående satsning från förskola till gymnasium. Syftet med språksatsningen är att fördjupa alla lärares kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande och språkmedvetet.

 

Satsning på fritidsverksamheten
Vi tycker att fritidsverksamheten är viktig. Därför har vi nätverksträffar för alla våra fritidshem. Arbetsgruppen Fritids.nu arbetar för att lyfta fram och stärka fritidsverksamheten.

 

Utmärkelsen Fjädern
Nackas kommunala skolor satsar på kvalitetsutveckling av undervisning och lärande. Som ett led i det, delar vi ut Fjädernpriset för artiklar i vetenskaplig form för genomförda, nyskapande arbetssätt i förskola och skola.

 

Medverkan i forskning
Inom Nackas kommunala förskolor pågår forsknings- och utvecklingsarbeten i samarbete med Stockholms Universitet. Projektet ”Förskoledidaktiska rum för språk och neurovetenskap” syftar till att forskning och praktik ska mötas för att få en förskola på vetenskaplig grund. Vi är även med i ett forskningsprojekt som heter Digitaktik. Projektet leds av en forskare från Stockholms Universitet med medel från Vetenskapsrådet. Syftet är att se hur man kan utveckla det digitala lärandet i förskolan. 


Dessutom ingår vi i ett forskningsprojekt i samarbete med Ifous (ett fristående forskningsinstitut) som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Projektet heter Ifous Bygga skola. Projektet och leds av forskare från Gävle högskola. Syftet med projektet är att utvärdera en del skolmiljöer i flera kommuner för att ta med sig erfarenheterna vid nybyggnation.


Utvecklingsakademin
I Nacka kommuns utvecklingsakademi får deltagarna kunskaper, verktyg och metoder för att utveckla sin förmåga att driva utveckling och förnyelse. I utvecklingsakademin skapar vi utrymme att fokusera på det som är värdeskapande och stöttar deltagarnas utvecklingsarbete genom föreläsningar, diskussioner och gemensamt arbete.

 

Ledarskapsakademin
Ledarskapsakademin är Nacka kommuns ledarförberedande utbildning som genomförs i samarbete med ett flertal andra kommuner. Syftet med utbildningen är att förbereda deltagarna för ledaruppdrag genom att utveckla deras kompetens inom ledarskap. Utbildningen vänder sig till medarbetare i Nacka kommun som är intresserade av ledarskap och funderar på en roll framåt som ledare/chef i kommunen.

 

  

Vi erbjuder ett bra ledarskap!


Nacka kommun vet hur viktigt det är med ett bra ledarskap, eftersom det påverkar både resultat och medarbetares välmående. Därför belönas varje år ett antal chefer, inom kommunen, som har visat på ett extra bra ledarskap. Under åren har många av de chefer som har belönats, varit verksamma inom Nackas kommunala skolor. Det är vi självklart väldigt stolta över! Det visar att Nackas kommunala skolor lyckas i sin målsättning att erbjuda ett riktigt bra ledarskap. 

 

 

 

Utöver ovanstående, erbjuder Nacka kommun en rad förmåner för sina anställda. Bland annat följande: 


SL-kort
Möjlighet att beställa årskort för resor med SL, genom nettolöneavdrag.

 

Förmånscykel
Du kan leasa cykel / elcykel från Ecochange, genom bruttolöneavdrag.
 

Personalstöd
Vägledning och stöd i både privata och arbetsrelaterade frågor. Allt kostnadsfritt och anonymt. 
 

Motionslokal i centrala Nacka
Kostnadsfri tillgång till motionslokal i Nacka Stadshus. Motionslokalen är öppen klockan 06-20 alla dagar.
 

Friskvårdsbidrag
Utöver att vi alltså erbjuder kostnadsfri motionslokal enligt ovan, så erbjuder vi även ett friskvårdsbidrag på 1.500 kr./år, genom friskvårdsleverantören Wellnet.

Möt några av våra medarbetare

Träffa några av oss som jobbar inom Nackas kommunala skolor!

 

Vi jobbar hårt för att vara en bra arbetsgivare, och för att våra medarbetare ska trivas hos oss. Här får du möta Alexander, Martin, Åsa, Mimmi och Mats - några av våra medarbetare, som berättar hur de tycker att det är att jobba inom Nackas kommunala skolor.

 

 

---------------------------

 

                                            Martin Boson, utvecklingsledare på Korallen, Alabastern och Östbackas förskolor 

 

”Inom Nackas kommunala skolor är man inte rädd för att pröva nya idéer” 

 

Hur har din resa sett ut hos Nackas kommunala skolor? 
För cirka tio år sedan erbjöds de medarbetare som inte hade lärarexamen att vidareutbilda sig. Då pluggade jag till lärare mot de yngre åldrarna på halvfart. Efter det har jag fortsatt att arbeta som lärare, suttit med i ledningsgrupper och drivit pedagogiska frågor. Idag är jag lärare och utvecklingsledare på Korallen, Alabastern och Östbackas förskolor som tillhör Orminge skolenhet.
Jag är även ”Särskilt Yrkesskicklig Förskollärare” (SYF). För att bli SYF:are genomgick jag under fjolåret en meriteringsprocess som gav mig tid att reflektera över min yrkesroll och vad som gör just mig till en bra lärare.  

 

Varför trivs du hos Nackas kommunala skolor? 
Jag tycker att det finns en tydlig målbild inom Nacka kommun. En tydlig vision av vad man vill, ett driv för att utvecklas och ligga i framkant.  

 

Hur är det att jobba på din arbetsplats? 
Jag trivs jättebra på min arbetsplats. Jag har fina kollegor som brinner för pedagogik och vi har fantastiska barn! Det är givande att jobba med just förskolepedagogik och det är en stor utmaning att arbeta med läroprocesser för de yngsta barnen.  

 

Varför rekommenderar du Nackas kommunala skolor som arbetsgivare? 
Om man vill driva pedagogiska frågor finns det goda möjligheter till det inom Nackas kommunala skolor.  

 

---------------------------

 

                                                                        Åsa Portelius, rektor på Sickla skola och förskolor

 

"Jag upplever att man satsar på sina skolledare!" 

 

Hur är det att vara rektor inom Nackas kommunala skolor?
Att arbeta som rektor inom Nackas kommunala skolor är både roligt och inspirerande. Vi har högt ställda mål och skolutveckling är prioriterat. Jag har stort utrymme att utveckla min verksamhet utifrån målen och jag får goda förutsättningar för att lyckas!

 

Vilka utvecklingsmöjligheter har du haft som skolledare inom Nackas kommunala skolor?
Jag upplever att man satsar på sina skolledare! Vi erbjuds fortbildning inom t.ex. ledarskap och chefsutveckling såväl här hemma som i samarbete med internationella aktörer. Jag studerar för närvarande på ett skolledarprogram i Nottingham tillsammans med skolledarkollegor i Nacka.  Där får vi möjlighet att utvecklas, reflektera och lära tillsammans. Jag har också studerat affärsengelska, samtalsmetodik och varit på ett flertal skolutvecklingsresor i andra länder.

 

Varför rekommenderar du Nackas kommunala skolor som arbetsgivare? 
I Nackas kommunala skolor har man som skolledare stor frihet att utveckla sin verksamhet utifrån skolans behov och vision. Målen i Nackas kommunala skolor är tydliga och uppföljningen likaså. Men hur jag organiserar verksamheten för att nå målen är upp till mig och mina medarbetare. Det uppskattar jag enormt! Jag är också glad för att få arbeta i en kommun som ligger i framkant, som har goda studieresultat och som ständigt vill utveckla och förbättra skolan!

 

---------------------------

 

                                                                          Mimmi Adolfsson, ateljérista på Condorens förskolor

 

"När min arbetsdag är slut så känner jag mig glad och ser fram emot nästa dag.”

 

Vad gör en ateljérista?
Som ateljérista på Condorens förskolor arbetar jag både med praktik och teori, och är ansvarig för att kvalitetssäkra den pedagogiska verksamheten genom konstnärliga uttryck. Det gör jag dels tillsammans med barn och pedagoger i min ateljé, men även genom att arbeta övergripande med frågor som gäller pedagogik och värdegrund i enheten. Vår verksamhet tar avstamp i forskning som visar att konst, medmänsklighet och kreativitet påverkar människor positivt och är centrala delar i ett hållbart samhälle.  I mina arbetsuppgifter ingår att lyfta den kunskapen så att den sätter sin prägel på hur vi utför vårt uppdrag.

 

Du har jobbat inom Nackas kommunala skolor tidigare, slutat, och återvänt. Vad var det som fick dig att återvända? 
I Nackas kommunala skolor finns det ett stort utrymme för att göra det som du är bäst på, och att utveckla de sidorna. Det finns också ett stort utrymme för att vara visionär och det passar mig.

 

Hur är det att arbeta på din arbetsplats?
Det är jättebra. Där finns utrymme och förutsättningar för att leva upp till alla förväntningar som finns på förskolan. När min arbetsdag är slut så känner jag mig glad och ser fram emot nästa dag. Tänk att jag tillbringar mina dagar med att föra meningsfulla samtal med både barn och vuxna, det är helt fantastiskt! Jag känner mig väldigt lycklig över att arbeta på min arbetsplats med det uppdraget jag har.

 

Varför rekommenderar du Nackas kommunala skolor som arbetsgivare?
De håller sig à jour med den forskning som finns inom många områden som berör lärande. Det betyder att det jag redan vet speglas och att jag som pedagog också kan förändras under tiden som jag utför mitt uppdrag. Den typen av öppenhet är viktig för att en arbetsgivare ska få behålla sin personal.

---------------------------

 

                                                                               Mats Törnquist, lärare på Stavsborgsskolan 


”Hos Nackas kommunala skolor finns stor chans till personlig utveckling.” 

 

Hur har din resa sett ut hos Nackas kommunala skolor? 
Min resa har handlat mycket om undervisning. Jag har alltid varit kvar i klassrummet med eleverna under mina 20 år inom kommunen. Numera är jag förstelärare och jobbar en del med att handleda mina kollegor på skolan. Jag utbildar även andra lärare i att jobba med ett material inom naturkunskap som kallas för ”Naturvetenskap och teknik för alla” (NTA).  

 

Varför trivs du i Nackas kommunala skolor? 
Jag trivs bra eftersom jag tycker om att arbeta med människor och speciellt elever. Det är kul att jobba med deras utbildning och stötta dem i deras väg framåt som individer.  

 

Varför rekommenderar du Nackas kommunala skolor som arbetsgivare? 
Jag tycker att Nacka alltid har varit en kommun med en platt skolorganisation. Det är inte långt mellan skolorna och ledningen. Det finns en frihet under ansvar, samtidigt som det ska fungera och vi självklart ska förhålla oss till gällande kursplan, samt lagar.  

Lediga jobb på Nackas kommunala skolor

Lediga jobb på Nackas kommunala skolor

Nackas kommunala skolor jobb: Vill du se vilka jobb vi har just nu?

Nackas kommunala skolor jobb - En inblick i hur det är att jobba på Nackas kommunala skolor: 280 omdömen, lediga jobb, 96 löner och kontorsbilder. Läs vad det anställda tycker och få en bättre inblick i Nackas kommunala skolor som arbetsplats baserat på information som finns publicerat av nuvarande och tidigare anställda på Careereye.se